Εδώ λευκό

Εδώ λευκό

Περιοχή Παραγωγής : Αμπ/κή ζώνη πεζών
Ποικιλίες : Βιλάνα, Ασύρτικο
Έδαφος : Ασβεστολιθικό
Υψόμετρο : 450μ-520μ
Στρεμματική απόδοση: 850κ/στρ
Τρύγος : ‘Α δεκαήμερο Σεπτεμβρίου
Σερβίρεται στους 9ο -11ο C.