Ο Χρόνος, Ο Τόπος, Το Πάθος

Το Όραμα

Ζούμε σε ένα τόπο στον οποίο η σχέση με τη φύση, στηρίζεται στο συναίσθημα. Το ιδανικό, κλιματολογικά και εδαφολογικά φυσικό περιβάλλον, μας δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε το πλούσιο σε ιχνοστοιχεία υπέδαφος και το ήπιο κλίμα. Καλλιεργούμε με ιδιαίτερη φροντίδα ποικιλίες σταφυλιών σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, προσπαθώντας πάντα να εξασφαλίσουμε χαμηλές στρεμματικές αποδόσεις.