Εδώ Ερυθρό

Εδώ Ερυθρό

Περιοχή Παραγωγής : Αμπ/κή ζώνη πεζών
Ποικιλίες : Κοτσιφάλι, Μαντηλάρι
Έδαφος : Ασβεστολιθικό
Υψόμετρο : 400μ-480μ
Στρεμματική απόδοση: 800κ/στρ
Τρύγος : ‘Α δεκαήμερο Σεπτεμβρίου
Σερβίρεται στους 15ο -18ο C.